Disclaimer

De door Defawes via deze website verstrekte informatie bevat geen aanbod, advies of garanties. Desgewenst gaan we graag met u in gesprek over uw specifieke situatie zodat we u een passend aanbod kunnen offreren.

Hoewel Defawes de uiterste zorg besteedt aan de samenstelling en inhoud van deze website, aanvaardt Defawes geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie, dan wel de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten op basis hiervan. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.   

Intellectueel eigendom

Als rechthebbende zijn de rechten (auteursrechten, merkrechten en octrooien) op alle op deze site aanwezige informatie voorbehouden aan Defawes. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiƫren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Indien u materiaal van deze site wilt gebruiken kunt u via e-mail een verzoek aan Defawes richten, info@defawes.com.

Op deze website is Nederlands recht van toepassing.